headerphoto Selamat datang bagi penuntut ilmu, Semoga Allah memberikan taufiq dan hidayahNya kepada kita semua.. aamiin

Mengharap Syafaat Pada Hari Kiamat bag. 2

Jum`at, 21 Februari 2020 11:10:22 - oleh : admin

Adapun syafaat yang diharapkan oleh para penyembah kubur adalah syafaat yang batil. Tidak mungkin mereka mendapatkan syafaat dalam keadaan terus melakukan kesyirikan kepada Allah ‘azza wa jalla.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لِكُلِّ Ù†ÙŽØ¨ÙÙŠÙÙ‘ Ø¯ÙŽØ¹Ù’ÙˆÙŽØ©ÙŒ Ù…ُسْتَجَابَةٌ ÙÙŽØªÙŽØ¹ÙŽØ¬Ù‘ÙŽÙ„ÙŽ ÙƒÙÙ„ُّ Ù†ÙŽØ¨ÙÙŠÙÙ‘ Ø¯ÙŽØ¹Ù’وَتَهُ ÙˆÙŽØ¥ÙÙ†ÙÙ‘ÙŠ Ø§Ø®Ù’تَبَأْتُ Ø¯ÙŽØ¹Ù’وَتِي Ø´ÙŽÙÙŽØ§Ø¹ÙŽØ©Ù‹ Ù„ِأُمَّتِي

 ÙŠÙŽÙˆÙ’Ù…ÙŽ Ø§Ù„ْقِيَامَةِ ÙÙŽÙ‡ÙÙŠÙŽ Ù†ÙŽØ§Ø¦ÙÙ„ÙŽØ©ÙŒ Ø¥ÙÙ†Ù’ Ø´ÙŽØ§Ø¡ÙŽ Ø§Ù„لهُ Ù…ÙŽÙ† Ù…َاتَ Ù…ِنْ Ø£ÙÙ…َّتِي ÙŠÙØ´Ù’رِكُ Ø¨ÙØ§Ù„لهِ Ø´ÙŽÙŠÙ’ئًا

“Semua nabi memiliki doa yang mustajab. Semua nabi menyegerakan doa mustajab mereka. Adapun aku menyimpannya untuk umatku sebagai syafaat bagi mereka, dan itu akan didapat oleh umatku yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah ‘azza wa jalla dengan sesuatu pun.” (HR . Muslim no. 338)

 

Sebab-Sebab Mendapat Syafaat

Marilah kita bersemangat untuk melakukan sebab mendapatkan syafaat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menerangkan kepada kita amalan-amalan yang bisa menjadi sebab mendapatkan syafaat.

Di antara yang beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam sebutkan:

  1. Perhatian dengan al-Qur’an

Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

        Ø§Ù‚ْرَءُوا Ø§Ù„ْقُرْآنَ ÙÙŽØ¥ÙÙ†Ù‘َهُ ÙŠÙŽØ£Ù’تِى ÙŠÙŽÙˆÙ’Ù…ÙŽ Ø§Ù„ْقِيَامَةِ Ø´ÙŽÙÙÙŠØ¹Ù‹Ø§ Ù„ِأَصْحَابِه

“Bacalah al-Qur’an, karena al-Qur’an akan menjadi pemberi syafaat bagi yang membaca dan mengamalkannya pada hari kiamat nanti.” (HR . Muslim)

 

  1. Berdoa setelah mendengar azan

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa mendengar azan kemudian membaca,

        Ø§Ù„لَّهُمَّ Ø±ÙŽØ¨Ù‘ÙŽ Ù‡ÙŽØ°ÙÙ‡Ù Ø§Ù„دَّعْوَةِ Ø§Ù„تَّامَّةِ ÙˆÙŽØ§Ù„صَّلاَةِ Ø§Ù„ْقَائِمَةِ Ø¢ØªÙ Ù…ُحَمَّدًا Ø§Ù„ْوَسِيلَةَ ÙˆÙŽØ§Ù„ْفَضِيلَةَ ÙˆÙŽØ§Ø¨Ù’عَثْهُ Ù…َقَامًا Ù…َحْمُودًا Ø§Ù„َّذِى ÙˆÙŽØ¹ÙŽØ¯Ù’تَهُ

maka telah tetap syafaatku untuk dia di hari kiamat.” (HR . al-Bukhari no. 614)

 

  1. Tinggal di Madinah dengan sabar hingga meninggal

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لاَ ÙŠÙŽØµÙ’بِرُ Ø£ÙŽØ­ÙŽØ¯ÙŒ Ø¹ÙŽÙ„ÙŽÙ‰ Ù„َأْوَائِهَا ÙÙŽÙŠÙŽÙ…ُوتَ Ø¥ÙÙ„اَّ ÙƒÙÙ†Ù’تُ Ù„َهُ Ø´ÙŽÙÙÙŠØ¹Ù‹Ø§ Ø£ÙŽÙˆÙ’ Ø´ÙŽÙ‡ÙÙŠØ¯Ù‹Ø§ ÙŠÙŽÙˆÙ’Ù…ÙŽ Ø§Ù„ْقِيَامَةِ Ø¥ÙØ°ÙŽØ§ ÙƒÙŽØ§Ù†ÙŽ Ù…ُسْلِمًا

“Tidaklah seorang bersabar dari kesulitan dan kelaparan di Madinah sampai meninggal, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat, jika dia seorang muslim.” (HR . Muslim no. 3405)

 

  1. Dishalati oleh ahli tauhid

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَا Ù…ِنْ Ø±ÙŽØ¬ÙÙ„ٍ Ù…ُسْلِمٍ ÙŠÙŽÙ…ُوتُ ÙÙŽÙŠÙŽÙ‚ُومُ Ø¹ÙŽÙ„ÙŽÙ‰ Ø¬ÙŽÙ†ÙŽØ§Ø²ÙŽØªÙÙ‡Ù Ø£ÙŽØ±Ù’بَعُونَ Ø±ÙŽØ¬ÙÙ„اً Ù„اَ ÙŠÙØ´Ù’رِكُونَ Ø¨ÙØ§ Ø´ÙŽÙŠÙ’ئًا Ø¥ÙÙ„اَّ Ø´ÙŽÙÙ‘َعَهُمُ Ø§ ÙÙÙŠÙ‡Ù

“Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian jenazahnya dishalati oleh empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah ‘azza wa jalla dengan sesuatupun, niscaya Allah ‘azza wa jalla menerima syafaat mereka pada orang tersebut.” (HR . Muslim no. 2242)

Semoga Allah ‘azza wa jalla memberi kemudahan kepada kita untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti.

Ditulis oleh al-Ustadz Abdur Rahman Mubarak

sumber :Asy Syariah Edisi 117

kirim ke teman | versi cetak

Berita "Aqidah" Lainnya